R & D

Η έρευνα μας έχει επικεντρωθεί σε δύο είδη βοτάνων-τσαγιών το «stachys iva» και το «sideritis raeseri». Κατόπιν επίμονης έρευνας και προσπάθειας με τους επιστημονικούς συνεργάτες της εταιρίας, εντάχθηκε με πρωτοβουλία μας, στον εθνικό κατάλογο βοτάνων, με την ονομασία «λευκό τσάι» ,ένα σπάνιο είδος τσαγιού που η λατινική του ονομασία είναι «stachys iva» και στην συνέχεια μας χορηγήθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης η άδεια φύτευσης του.
Με την καθοδήγηση των ειδικών, συλλέχθηκαν αυτοφυείς κλώνοι των ανωτέρω βοτάνων–τσαγιών, πολλαπλασιάστηκαν στα φυτώρια της εταιρίας και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν πειραματικές φυτεύσεις στα μικροκλίματα που τα συναντάμε σε αυτοφυείς συνθήκες. Μια από τις προτεραιότητες μας είναι η μελέτη, ταυτοποίηση και ταξινόμηση κάποιων σπάνιων ενδημικών φυτών της περιοχής που φύονται, με σκοπό των πολλαπλασιασμό, την καλλιέργεια και διάσωση τους, λόγω μειώσεως των αυτοφυών πληθυσμών. Για τον λόγο αυτό αναπτύχθηκε ένα δίκτυο συνεργασιών με επιστημονικούς φορείς και εξειδικευμένους επιστήμονες.
Τμήμα φαρμακευτικών
αρωματικών φυτών

Μια πολύ σημαντική συνεργασία που αναπτύξαμε είναι με τον οργανισμό «ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ – Τμήμα Φαρμακευτικών Αρωματικών Φυτών». O οργανισμός μέσω της στοχευμένης έρευνας που διεξάγει, παράγει και μεταφέρει γνώση για την ανάπτυξη της φυτικής παραγωγής και την επίλυση επίκαιρων αγροτικών προβλημάτων.

Κύριος στόχος της έρευνας είναι η διατήρηση, αξιολόγηση και αξιοποίηση των φυτογενετικών πόρων καθώς και η δημιουργία-προώθηση νέων ποικιλιών και ειδών με βελτιωμένη απόδοση, ποιότητα και προσαρμοστικότητα. Ταυτόχρονα πραγματοποιούνται έρευνες σε επιμέρους τομείς φυτικής παραγωγής, όπως είναι τα Αρωματικά φαρμακευτικά και Αυτοφυή φυτά της ελληνικής χλωρίδας.

Κύριο αντικείμενο της συνεργασίας μας είναι η επιστημονική και τεχνική ανάπτυξη δράσεων που αποσκοπούν στην βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών, την πιστοποίηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των παραγόμενων προϊόντων μας και την καθιέρωση ορθών γεωργικών πρακτικών καλλιέργειας. Ακόμη, στα εργαστήρια του οργανισμού διενεργούνται οι χημικές αναλύσεις για την ταυτοποίηση αυτοφυών ποικιλιών αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών της περιοχής μας.

1 / 3
Κωνσταντίνος Παπανικολάου
Συστηματική Βοτανική

Την ταυτοποίηση και ταξινόμηση των αυτοφυών φυτών της περιοχής ανέλαβε ο κύριος «Κωνσταντίνος Παπανικολάου» ,Καθηγητής στη Γεωπονική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ο κύριος Παπανικολάου έχει συμμετάσχει σε πολλά Ελληνικά και διεθνή συμπόσια, συνέδρια και επιστημονικές συναντήσεις, είναι βασικό μέλος (Principal Research Associate) της διεθνούς ερευνητικής ομάδας μελέτης της Ελληνικής ορεινής χλωρίδας (Greek mountain flora) και επί σειρά ετών συντονιστής ερευνητικής ομάδας μελέτης των αρωματικών φυτών της πατρίδας μας.

Γνωστός για το ερευνητικό του έργο το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Ινστιτούτο Συστηματικής Βοτανικής του Πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης (Δανία), και στη Γεωπονική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με κύριο αντικείμενο τη Συστηματική Βοτανική.

Η αναγνώριση του ερευνητικού του έργου αποδεικνύεται και από τις βιβλιογραφικές αναφορές άλλων ερευνητών όπως και από τη βράβευση από την Ακαδημία Επιστημών Αθηνών. Επιπροσθέτως, άλλη μία ένδειξη αναγνώρισης του επιστημονικού του έργου είναι η πρόταση στο UNEP για τη θέση του potential reviewer στη section “The magnitude and distribution of biodiversity”.

2 / 3
Οργανισμός ελέγχου πιστοποίησης
βιολογικών προϊόντων

Η βιολογική πιστοποίηση των καλλιεργειών μας , της γραμμής μεταποίησης και συσκευασίας για τα παραγόμενα προϊόντα , πραγματοποιείται από τον οργανισμό ΔΗΩ – Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων με πολυετή εμπειρία και ηγετική θέση στο συγκεκριμένο χώρο.

Ο Οργανισμός ΔΗΩ παρακολουθεί τις εξελίξεις στο χώρο της βιολογικής γεωργίας σε διεθνές επίπεδο και χαράζει το δρόμο για την εξέλιξη της βιολογικής γεωργίας στη χώρα μας, με πολλές και πρωτοπόρες δράσεις. Κάποιες από αυτές είναι η προώθηση των βιολογικών προϊόντων στην ελληνική και διεθνή αγορά με συμμετοχή σε εκθέσεις, ενώ συμμετέχει σε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα για την ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας. Με την τεχνογνωσία που διαθέτει μας προσφέρει έγκυρη πληροφόρηση, ενημέρωση και καθοδήγηση για όλες της εξελίξεις στη βιολογική γεωργία και στα Συστήματα Ασφάλειας και Διαχείρισης Ποιότητας.

3 / 3
Μελέτη Ταυτοποίηση Ταξινόμηση
Return Home
Hold and drag to navigate
Please use a
taller screen